GH comercializează genți care sunt confecționate manual în inima Toscanei, iar partenerii noștri folosesc piele bovină tăbăcită vegetal, conform regulilor Consorțiului Italian al Tăbăcarilor .
Consorțiul cere mebrilor săi să  aplice  10 principii  în desfășurarea activității lor,  principii pe care le considerăm și noi ca parte integrantă a brandului GH  :1. Made in Tuscany

Consorțiul  își are sediul în  Toscana ( Italia) , de-a lungul râului Arno,  între Florența  și Pisa. Tăbăcăriile asociate își desfășoara activitatea intr-o continuă simbioză cu mediul înconjurător, datorită unui district productiv  avangardist  atât din punct de vedere tehnologic cât și organizativ2. Calitate controlată.

În momentul asocierii cu Consorțiul, tăbăcăriile au acceptat de-a se supune unei verificări periodice  privind conformitatea procesului de producție. Verificările sunt efectuate de către Institutul de Certificare a Calității pentru Industria  Tăbăcăritului  ( I.CE.C ) – organism de certificare independent.3. Fără metale grele.

Procesul de producție a tăbăcăriilor membre  nu presupune folosirea metalelor grele, așa a fost întodeauna; datorită materiilor prime a căror utilizare este legată de istoria veche de secole a tăbăcirii vegetale.  Produse tradiționale și naturale , pentru un process de producție care respectă  preceptele durabilității și circularității4. Nici un animal nu este ucis  pentru pielea lui.

Pieile brute, utilizate de către tăbăcari , provin din sacrificarea bovinelor destinate, de la bun început,  sectorului alimentar și provin din ferme europene care respectă reglementările UE privind grija față de animale.  Tăbăcăriile aociate înnobilează un produs secundar al industriei alimentare, evitând eliminarea acestuia.5. Materii prime natural

Pielea este prelucrată cu taninuri naturale de origine vegetală. Spre deosebire de produsele sintetice, taninurile provin din surse regenerabile și sunt apreciate pentru caracteristicile lor antioxidante, antibiotice  și  antibacteriene.6. Certificat de mediu.

Districtul Tăbăcăriilor Toscan este unica zonă din Italia certificată  EMAS ( Eco-management and Audit Scheme), un instrument promovat de către UE pentru a încuraja implementarea strategiilor de mediu re7. Responsabilitate social.

Consorțiul aplică principiile standardului ISO 26000 , iar  respectul pentru mediu, pentru drepturile omului, transparența și legalitatea sunt motto-ul mărcii sale „Piele tăbăcită vegetal în Toscana”.8. Respectarea reglementărilor europene.

Consorțiul respectă toate reglementările italiene și europene. Se străduiește în permanență să asigure protecția sănătății umane, conservarea speciilor de animale și plante, protecția peisajului și a patrimoniului architectural, artistic și cultural al teritoriului său.9. Etica muncii.

Consorțiul și tăbăcăriile asociate garantează respectarea reglementărilor actuale privind sănătatea, siguranța la locul de muncă, contractele și salariile fără discriminare de gen, etnie sau credință religioasă.10. Economie circulară.

Tăbăcăriile consorțiului utilizează instalații centralizate, controlate de organisme responsabile care asigură tratarea și purificarea corectă a deșeurilor de tăbăcire. Urmând principiile economiei circulare de recuperare-reciclare-reutilizare, resturile diferitelor etape de procesare sunt transformate în materii prime utile pentru alte lanțuri de aprovizionare.